Opravdu to takhle chcete ???

28. dubna 2008 v 1:01 | Vláďa
Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví
Princip je velmi jednoduchý. Chce to založit akciovou zdravotní pojišťovnu, kam bez práce každý měsíc natečou milióny Kč ze zdravotní daně. Potom stačí udržet tyto peníze ve zdravotní pojišťovně.
Jak na to? Prostě neproplácet zdravotní péči pacientům a zdravotnickým zařízením. Říkáte, že to není možné? Ale je, díky reformních zákonům ministra Julínka. Vytvoří se monopol, kde skupina lidí bude vlastnit zdravotní pojišťovnu, nemocnice, ambulantní lékaře, lékárny, laboratoře atd.. Monopol si bude určovat ceny zdravotní péče ve svých zařízeních, pro konkurenční pojišťovny vysoké ceny a tím je finančně zlikvidují. Tak získají další pojištěnce a tím další peníze. Pacient tak ztratí možnost svobodné volby zdravotní pojišťovny. A co bude následovat? To, co bylo napsáno na začátku - zdravotní pojišťovna si bude chtít peníze udržet pro sebe. Jak to udělá? Zavede model "řízené péče" známý pod názvem Managed health care, který byl zaveden v USA. Principem řízené péče je to, že zdravotní pojišťovna "řídí" pacienta a své lékaře-zaměstnance tak, aby zdravotní péče byla poskytnuta co nejlevněji nebo vůbec. Říkáte, že pacient má nárok na zdravotní péči, přece jsou standardy zdravotní péče (péče hrazená ze zdravotního pojištění)? To není tak úplně pravda. Standardy zdravotní péče záměrně nejsou a ani nebudou a už vůbec nebudou zakotveny v zákoně. A co není v zákoně, to se nemusí dodržovat. Takže, to bude zdravotní pojišťovna, která bude rozhodovat, co pacientovi uhradí a co nikoliv. Budete potřebovat nákladnou péči jako např. transplantaci srdce, chemoterapii při leukémii…… Existuje taková obligátní formulace:"tuto péči Vaše pojistka nekryje, je mi líto." A co budete dělat? Kde se domůžete svých práv? Na ministerstvu zdravotnictví, na soudu, na chystaném Úřadu pro dohled nad zdravotními pojišťovnami? Nikde. Protože zdravotní pojišťovna bude akciová společnost- soukromá a zákonem nebude dáno, kterou péči Vám musí uhradit. Namítnete a co lékaři, ti přece musí poskytnout potřebnou zdravotní péči? Nemusí, protože budou zaměstnanci zdravotní pojišťovny a podmínkou pracovní smlouvy bude, že budou léčit tak, jak jim zdravotní pojišťovna nařídí. To ti lékaři přece nedopustí a odejdou do jiné nemocnice!!! Ale kam? Bavíme se tady o monopolu a tomu nebude vadit, že mu odejdou lékaři. Proč? Protože tím méně péče budou poskytovat a tím zase ušetří peníze. No a když už hovoříme o lékařích tak je tu přece chystaný zákon o univerzitních nemocnicích, které také ovládne monopol a vychová si nové "bílé otroky" (výměnou za to, že jim např. zaplatí školné, které se také chystá). Včera ministr Julínek ustoupil v privatizaci univerzitních nemocnic, mohou z nich být neziskovou, avšak do zákona to nechce dát (proč asi ?).
A co regulační poplatky? Jakou v tom hrají roli? Jsou velmi důležitým krokem k prolomení ústavního zákona o bezplatné zdravotní péči. Jakmile bude zákon prolomen, zavedou se další poplatky, (které jsou běžné v řízené péči např. v USA) jako jednorázový roční poplatek (deductible), povinná 10-20% spoluúčast na každém výkonu apod.. Bude to další zdroj financí pro zdravotní pojišťovnu a zároveň limitací pro pacienta, aby zdravotní péči vyhledal.
A teď jak to uvést do praxe?
1. krok -založit si akciovou zdravotní pojišťovnu.To není problém. Od 1.4.08 vstoupila na trh Agel Insurance a.s.(vlastněná Tomášem Chrenkem) povolená ministerstvem zdravotnictví.
2.krok - zaregistrovat nejméně 50.000 pojištěnců - žádný problém. Zaměstnanci oceláren, nemocnic a ostatních firem pana Chrenka mají příkaz se u této pojišťovny zaregistrovat. A to stále není vše. Mají najatou agenturu, která na Ostravsku obchází sídliště a přemlouvá lidi na ulici, aby se zaregistrovali u Agel Insurance a.s., že nebudou muset platit regulační poplatky. Také v supermarketech nabízí lidem 100 Kč na jejich nákup, pokud se na místě zaregistrují.
3.krok - zprivatizovat si nemocnice a ostatní komplement (laboratoře, lékárny, rentgen apod.), také žádný problém. Agel (vlastněný Tomášem Chrenkem) spravuje 12 nemocnic, 6 poliklinik, síť lékáren, firmu dodávající léčiva a zdravot. materiál (Repharm a.s.), rentgen (Radioterapie a.s.) , Transfúzní služba a.s., atd..
4.krok - zprivatizovat primární péči a ambulantní specialisty. To je problém, protože ti už privátní jsou. Tak jak tyto privátní lékaře donutit dobrovolně odevzdat svoji klientelu? Je třeba je nejdříve vystrašit, že je pohltí řetězce a tak si kovaný Agelovec MUDr. Marek Potysz založí v dubnu 07 Moje ambulance a.s.. Odkoupí několik praxí soukromých praktických lékařů, veřejně prohlašuje, že se jeho byznysu daří a že rozhodně nemá s Agelem nic společného (do ledna 08 byl předsedou představenstva Agel Insurance a.s.). Podaří se mu vytvořit mezi praktickými lékaři a ambulantními specialisty atmosféru strachu z řetězců. A v ten moment nastupují na scénu dva lidé - Ing. Miroslav Zámečník a MUDr. Tomáš Macháček. Oba nabízejí soukromým lékařům "ochranu proti řetězcům". Pokud lékaři dobrovolně vstoupí do jejich akciových společností s řízenou péčí, zachrání si tím svoji privátní praxi. Ing. Miroslav Zámečník, MUDr. Jiří Bek a MUDr. Pavel Neugebauer (předseda Sdružení praktických lékařů pro děti a dorost) se zaměřují na dětské praktické lékaře. Druhá skupina MUDr. Tomáše Macháčka se orientuje více na praktické lékaře pro dospělé. Na tom není ještě nic podivného, že ano? Ovšem pokud se podíváte na obchodní rejstřík online na firmu Ing. Miroslava Zámečníka PLANTA MEDICA a.s., v dozorčí radě se objeví jména Mgr. Luboš Godina (figuruje ve firmách Agel a.s, Repharm a.s.), Ing. Iveta Ostruszková (Agel Insurance a.s., Repharm a.s.) a MUDr. David Šperling (Repharm a.s.). Skupina kolem MUDr. Tomáše Macháčka, který je zároveň poradcem ministra Julínka, je ještě zajímavější. Od roku 2003 je založena Společnost pro řízenou péči v ČR o.p.s., kde je MUDr. Tomáš Macháček předsedou představenstva, členem představenstva je Mgr. Rostislav Hampel (Agel Insurance a.s.), v dozorčí radě sedí nám známá Ing. Iveta Ostruszková a MUDr. Pavel Hroboň - náměstek ministra Julínka. Zakladatelem této společnosti byla firma KLIENT PRO s.r.o. (patřící MUDr. T.Macháčkovi) a dále Nemocnice Podlesí a.s. (vlastněná Agelem). Tady se kruh uzavírá včetně propojení s ministerstvem zdravotnictví, které chystá reformní zákony na objednávku. Macháček s Hroboněm to vymysleli a Chrenek finančně podporuje a všichni nakonec usednou ve správní a dozorčí radě zdravotní pojišťovny, protože tam se budou peníze shromažďovat.
Stále je tu otázka, jak vyvlastní soukromou lékařskou praxi? Jednoduše, díky IZIPu. V materiálech obou skupin pro řízenou péči je podmínka vedení elektronické dokumentace. Lékaři budou odesílat veškeré informace o svých pacientech přes IZIP (IZIP byl také zřízen na objednávku těchto lidí přes MUDr. Milana Cabrnocha (ten ho prosadil ve VZP), který společně sedí MUDr. Jiřím Bekem ve správní radě společnosti MEDTEL o.p.s.. Podstatou lékařské praxe jsou informace o pacientovi, to je lékařovo "know how", pokud tyto informace odešle pryč, sám se připravuje o svoji klientelu. Druhý den mu zdravotní pojišťovna vypoví smlouvu, jeho pacienty bezplatně převezme jiný lékař (všechny informace o pacientech budou shromážděny v IZIPu) a lékař ze dne na den skončí bez práce, bez pacientů, bez peněz.
Tak je to jednoduché.
Tento projekt byl připravován několik posledních let. Čekalo se na to až se ODS dostane do vlády a prosadí se zákony k dokončení celého projektu mocenského a hlavně finančního ovládnutí českého zdravotnictví.
Další skutečnosti v bodech:
1. Bc. Marek Šnajdr (další klíčový člověk tohoto komplotu- náměstek ministra Julínka): jako předseda správní rady ovládá VZP a zajišťuje, aby všechna zdrav. zařízení vlastněná Agelem měla exkluzivní smlouvy s touto pojišťovnou a tím nadstandardní přísun peněz za péči. Viz. žebříček nejdražších nemocnic v ČR. Zatímco v IKEMu (super-specializované pracoviště, kde se provádí transplantace) stojí lůžku za rok 3,96 mil. Kč tak v Nemocnici Třinec Podlesí a.s. (Agel) stojí lůžko 5,15 mil. Kč. Navíc 5 nejdražších nemocnic z 15 soukromých patří právě Agelu.
2. Náměstek Šnajdr nařídil ředitelům fakultních nemocnic a státních ústavů, aby připravili převod ústavů na akciové společnosti. Pokud by totiž ODS s jejich privatizací(jeden z reformních zákonů) neuspěla u koaličních partnerů, jsou nachystáni provést privatizaci podle zákona o velké privatizaci z roku 1991 a tím by obešli parlament. Viz článek v Tempus Medicorum 2/2008.
3. Do 2 fakultních nemocnic byli Julínkem dosazeni ředitelé, kteří předtím pracovali pro Agel. Konkrétně MUDr. Vladimíra Danihelková, nynější ředitelka FN U svaté Anny v Brně, v letech 96-04 byla členkou dozorčí rady firmy Repharm a.s.. Tato stejná firma je nyní hlavním dodavatelem léků do nemocnice. Lékaři smějí předepisovat jen léky, které jsou na seznamu. Tento seznam je vypracován ředitelstvím nemocnice a to také kasíruje veškeré provize od farmaceutických firem, které chtějí své léky mít na seznamu.
Tím druhým ředitelem je MUDr. Radomír Maráček, nynější ředitel FN Olomouc. Od
12/02 - 8/03 byl členem představenstva Karvinské hornické nemocnice a.s.(Agel) a od
6/05 - 7/07 byl předsedou představenstva Vítkovické nemocnice a.s.(Agel). I do FN
Olomouc distribuuje léky Repharm a.s.
4. Některá fakta o systému řízené péče: ty pravdivé informace o řízené péči se lze dočíst
pouze na zahraničních webových stránkách. Českým lékařům se podávají zkreslené až nepravdivé informace a spoléhá se na neznalost cizích jazyků a tím nedostupnost k informacím. Informace lze získat z amerických webových stránek o tom, proč byla řízená péče v USA zavedena a jak tento systém zdravotní péče nefunguje. Svou výpověď podala před Americkým kongresem Dr. Linda Peeno, která pracovala jako revizní lékařka u několika organizací řízené péče a byla bohatě odměňována za to, že pacientům zamítala zdravotní péči. Její výpověď je dostupná na internetových stránkách http:/www.thenationalcoalition.org/DrPeenotestimony.html pod názvem Managed care Ethics: The close view.
Na těchto faktech vznikl film Sicko, který doporučuji shlédnout.
5. Co je nepodstatnější, že o řízené péči vůbec nic nevědí občané ČR, kterých se to
bezprostředně týká. Pokud reforma projde, začnou zákony platit již od příštího roku
a radikálně to změní životy lidí v ČR.
K čemu zdravotní plán "řízené péče"? Aby zdravotní pojišťovna pacienta řídila, šetřila na jeho zdravotní péči a sama vydělávala. Jak pacienta "vmanipulovat" aby se k tomuto plánu ŘP dobrovolně přihlásil? Slíbíme mu, že nebude muset platit regulační poplatky (a ještě něco vydělá na ušetřené péči - možná). Těm co náměstek Hroboň slibuje stejné podmínky jako nyní, pokud se k žádnému specielnímu plánu nepřihlásí, se bude postupně zvyšovat spoluúčast a paušální platby - viz USA "deductables".
Občané ČR prosím ptejte se Ministerstva Zdravotnictví, co je řízená péče, kterou tady hodlají zavést. A mimo to, si sami zjišťujte na cizojazyčných webových stránkách veškeré informace o řízené péči. Tam totiž zjistíte, že se ministerstvo chce zavést něco co ke spokojenosti občanů nefunguje nikde na světě - ani v USA jak se u nás mylně uvádí. V současných prezidentských volbách v USA je reforma zdravotnictví jedním z hlavních témat.
Nyní ministr Julínek vytasil trumf z rukávu - průměrná rodina (nemyslím si že průměrná rodina má v ČR 4 členy) vydělá 10000 Kč na privatizaci pojišťoven. Tedy 2500 na osobu - je nás 10 milionů, bude cca 20-25 miliard. Je to lákavé, ale lidé nevědí, že hospodaření pojišťoven v roce 2007 skončilo přebytkem cca 20miliard. Takže rozdělí peníze, které tam už dneska jsou. A de-facto zadarmo převedou pojišťovny na soukromé vlastníky.
 

Buď první, kdo ohodnotí tento článek.

Komentáře

1 Josef Josef | E-mail | 28. dubna 2008 v 16:05 | Reagovat

V článku ještě chybí podstatná věc, která osvětluje řadu faktů. Mgr. Šnajdr a nechvalně známý Marek Dalík jsou spolužáci a kamarádi!

2 Tribun Tribun | E-mail | Web | 28. dubna 2008 v 21:54 | Reagovat

Uf... tak to je síla. I když překvapení žádné, jen logické vyústění všeho, co se kolem ODS a (nejen) zdravotnictví děje.

Bohužel, stále se najde dost lidí, kteří fatalisticky věří tomu, že neviditelná ruka trhu to vyřeší tak, že bude více a lepší péče za méně peněz (sic!). Ti "uvědomělejší" se pak radují z toho, že "konečně budou socky chcípat na ulici." Pak je tady část těch, kteří si myslí, že tak je to správné, tak to má být. No a nakonec jsou tu ti, kteří vědí co a proč se dělá, protože se to dělá pro ně.

A aby do toho náhodou lidé moc nešťourali, tak je každý, kdo začne pochybovat, označen za "komunistu" (nebo dostane jinou podobně výživnou nálepku) ve snaze jej zastrašit (kdy chtěl být dnes "komunista") a zdiskreditovat.

Prostě, svět se točí dál, tak je se vždy učil. Je to příběh jak z učebnice. Jenže dokazuje jen to, že lidé jsou nepoučitelní. Starého psa novým kouskům nenaučís a ODS už jiná nebude. A proč by také měla? Toto je účel, za kterým byla ustavena.

P.S. Na téma 10000,- pro rodinu z privatizace jsem také něco napsal: http://modra-sance.blogspot.com/2008/04/tak-platky-doktore.html

3 mik mik | E-mail | 28. dubna 2008 v 22:45 | Reagovat

Jen ještě k těm slíbeným 10 000. Pokud jste četli jako já, tak je "dostanete", ale nikdy ne do ruky, ale na jakýsi účet ve zdravotní pojišťovně, která vám je nějak proúčtuje. Hádejte jak.

4 Marek Marek | 29. dubna 2008 v 13:27 | Reagovat

Možná se autor této hrůzné vize měl zeptat i jiných, třeba pacientů, kteří mají praktické zkušenosti se zdravotní péčí,jak je poskytována v zařízeních haněné firmy. Možná by byl velice překvapený. Třeba by se dozvěděl, že nemocnice Podlesí v Třinci zajišťuje specializovanou péči, že se do ní svážejí pacienti se srdečními problémy z celé severní Moravy.Ale to by se asi nehodilo do vytvořeného černého obrazu, že?  Pokud jde o nabírání klientů zdravotní pojišťovny Agel - jako pacient jsem byl včera na pravidelném vyšetření a nikdo, ani na recepci ani v laboratoři ani lékař v ordinaci  se ani slůvkem nezmínil, že bych měl změnit zdravotní pojišťovnu a přejít k Agelu. Že by nestáli ani o své vlastní pacienty? Nebo někdo věší bulíky na nos?

Pokud jde o systém Moje ambulance -nemám praktickou zkušenost, zato mám děsivou zkušenost s tím, když můj  obvodní lékař odešel na starobní důchod a my,jeho pacienti, nemohli najít náhradu a obíhali jsme jednoho praktika vedle druhého - nevím, ale mám dojem, že pokud by můj bývalý obvoďák byl v systému Moje ambulance, tak bychom  toho byli zřejmě ušetřeni.

No a co se týče IZIPu - může mi autor vysvětlit, jak se k údajům o pacientech dostane někdo jiný než ošetřující lékaři a pacient?

5 Tribun Tribun | E-mail | Web | 29. dubna 2008 v 14:50 | Reagovat

Ke všem, Marku, ke všem. Jinak to ani z podstaty věci není možné, když jsou uloženy v centrální databázi. Samozřejmě, že přístupová hesla nemá (pravděpodobně) každá sekretářka, ale někdo je mít musí. A ten někdo je může prodat, či zneužít. A když to udělá, tak má rázem přístup ke všemu. A pokud to udělá někdo s vysokými právy, nějaký hlídač, který hlídá sám sebe, neexistuje způsob, jak zjistit, že to udělal.

Mimochodem, Marku, znáte to přísloví "když ptáčka lapají, pěkně mu zpívají"? Dokud nemá Agel monopol, musí se chovat, ale co až jej získá? A vemte jed na to, že se jej získat pokusí, protože konkurence je největším nepřítelem zisku a zisk je jediný důvod, proč se kapitalista pouští do podnikání.

Takže, Marku, nevěřte na hezké řečičky a filantropii tam, kde jde o peníze. O velmi snadno získatelné peníze, protože příjmy zajišťuje stát a klient nemá možnost si vaši službu nekoupit. (Samozřejmě pokud se nerozhodne zemřít v bolestech.)

6 Dana Dana | 29. dubna 2008 v 15:07 | Reagovat

Zajímavý článek. Akorát, jako klient - pacient jednoho zdravotnického zařízení skupiny  Angel se musím přiklonit k Markovi. Potvrzuji, že ani mne, ani nikoho z rodiny - a to jsme klienty celá rodina - nikdo nepřesvědčoval ke změně zdravotní pojišťovny. Navíc - organizace i péče po převzetí onoho zařízení Angelem se nekolikanásobně zlepšila. Na vyšetření, které musíme pravidelně absolvovat,  mi kdysi nestačil celý den, dnes jsem hotová za 2 hodiny. Maximálně. A to je i včetně laboratorních výsledků.  Navíc - velice profesionální, zdvořilé a vstřícné chování personálu, počínaje slečnou v recepci, pracovnicemi v laboratoři i lékaři je něco, na co jsem nebyla ve zdravotnictví vůbec zvyklá a ani teď to není samozřejmostí. Za ostatní zařízení mluvit nemůžu, ale tohle mám z vlastní zažité zkušenosti.

A co se týče IZIPu - Tribune, kde je vůle, tam je síla - to, co popisuje autor ohledně vybrabčení dat pacientů, to přece jde udělat i mimo IZIP - stačí "přesvědčit" někoho ze stávajících zdravotních pojišťoven, protože ty mají rovněž kompletní údaje o občanech. Takže v IZIPu to asi není... Naopak, zažila jsem případ, kdy bylo potřeba ověřit nějakou minulou léčbu a stačil jeden klik v pC a nemusela jsem chodit opakovaně, protože veškeré údaje byly k dispozici okamžitě. Kromě mého času to ušetřilo i další laboratorní vyšetření a tím pádem i zdravotní náklady.

7 mol mol | 29. dubna 2008 v 15:30 | Reagovat

Tohle je blbost minimálně ve 2 bodech: "pro konkurenční pojišťovny vysoké ceny" ... to tam okamžitě vletí ÚOHS

"Standardy zdravotní péče" ... závazné samozřejmě budou

8 Karas Karas | 29. dubna 2008 v 20:38 | Reagovat

Par komentaru:

ad IZIP - jste si Dano jista, ze lekar predava pojistovne vysledky vsech vysetreni, diagnozy, informace o vasem zdravotnim stavu? Podle me lekar pojistovne posila pouze udaje nutne pro vyuctovani vykonu. Pojistovna si sice na zaklade toho muze udelat obrazek jak na tom zdravotne jste, ale urcite se nedozvi vsechny podrobnosti. Nehlede k tomu, ze zatim maji k vasi zdravotni dokumentaci pristup pouze lide, kteri ji potrebuji k vasemu leceni, tj. lekari. V pripade IZIPu jsou to jeste spravci databaze, coz je prave ten slaby clanek celeho zabezpeceni. Nehlede na to, ze data tisicu pacientu jsou na jednom miste. Idealni zdroj pro pojistovny, ktere si chteji vybrat jen zdrave (= platici a nemarodici) pacienty.

Ad Agel: ano, dnes mozna provozuje vynikajici nemocnice s vynikajicim personalem a vynikajicimi sluzbami. Ovsem co az ziska monopol? Mimochodem je to velmi dobry agrument proti reforme: Proc delat reformu, kdyz uz za dnesniho systemu existuji dobre vedene nemocnice s dobrymi vysledky. Nebude to cesta k horsimu? Zkuste premyslet!

9 Dana Dana | 29. dubna 2008 v 22:17 | Reagovat

Ad Karas: Pokud vím, tak převážná část komunikace lékařů a zdravotních zařízení se zdravotními pojišťovnami probíhá už i dnes přes internet nebo přes různá média a následně se zpracovávají - i tam existují správci sítí a databází, kteří mají přístup k datům - tenhle lidský faktor je u obou systémů. Navíc - v případě zdravotních pojišťoven mají ještě informace o výdělcích pojištěnce - na základě obdržených plateb pojistného.  ;-)

Myslíte, že reforma zdravotnictví se týká jen formy či způsobů vedení nemocnic a zdravotnických zařízení, nebo jde o víc - a teď nemyslím na peníze...

10 grovik grovik | E-mail | Web | 30. dubna 2008 v 0:53 | Reagovat

Moc zajimavy clanek.... skutecne muze se mi autor ozvat na mail? grovik (kysela ryba) grovik.net

11 Tony Tony | 30. dubna 2008 v 11:30 | Reagovat

Jirko, dneska zase hlasujete o neduvere vlade, jak myslis ze to dopadne. A co vubec Petra, este ti diktuje? Je videt, ze David ti pomohl s timhle blogem. Mej se a snad uz brzy  zas na pivu.

12 Stan Stan | E-mail | Web | 30. dubna 2008 v 13:11 | Reagovat

Prosím autora, aby mě kontaktoval. Této problematice se věnuji, a pokud jsou informace z tohoto článku validní, chci udělat vše pro to, aby se o nich dozvědělo co nejvíce lidí.

13 Clair Clair | 30. dubna 2008 v 16:12 | Reagovat

Je to nesmirne rozsahle tema a nelze na techto strankach dodat veskery dulezity obsah. Je mi skutecne zahadou,  proc zrovna prebirat americky model zdravotnictvi, ktery funguje pouze pro urcity segment populace. Pokazde kdyz se objevi neco noveho, je treba to nastavit tak, aby to vypadlo lakave, zejmena kdyz se dodaji pouze selektivni informace. Ze se lide lakaji na  nove a nezname koncepty dokonce s pobidkami by nikoho prekvapovat nemelo.

Ciste pro Vasi informaci, pouhych 47 milionu americkych obcanu nema zdravotni pojisteni, ani preventivni peci. Kdyby si ji mohli dovolit platit, urcite by ji meli. Nekteri zamestnavatele Vas dokonce prijimaji s tim, ze Vam nic na zdravotni peci neprispivaji a pro 4 clenou rodinu zaplatit mesicne $450 je astronomicka castka,  nekteri maji vetsi stesti, zamestnavatel prispiva polovicku, ale i ty nejlepsi pojistovny po Vas pozaduji, abyste priplacel, jedna se prumerne o 20% z kazde sluzby, a to jak pri navsteve lekare, za leky, za nemocnicni sluzbu. Protoze tyto castky v pripade chirurgickych zakroku jsou astronomicke, zrizuji zamestnavatele specielni konta pro sve zamestnance, kde si v pravidelnych mesicnich intervalech stradate ze sveho platu, cistym odhadem pro 4 clennou rodinu  5 -  6 tisic na rok, ktery si pak vyzvednete v pripade nutnosti na dane ukony.  Jestlize tuto castku ovsem behem roku nespotrebujete, propada a nelze ji prevest do dalsiho roku.

Ja nemyslim, ze bude existovat pouze jedna pojistovna, ktera bude mit monopol, jak se zde uvadi, bude jich nekolik,  ale v podstate se jedna o ten samy koncept. Kdyz uzavirate pojistku s urcitou pojistovnou, existuje list ukonu, ktere hrazeny jsou a ktere ne. Pokud nahodou onemocnite s nemoci, ktera vyzaduje terminalni lecbu, ktera je nakladna a lecba neni na listine, mate smulu. Zadna dalsi pojistovna Vas uz ani neprijme, protoze musite uvest celou svoji osobni historii nemoci od te doby co jste se narodili a ve fazi, ve ktere se nalezate, ze zrovna potrebujete lekarskou peci uz jste nepojistitelni. Stavate se pro pojistovnu nesmirnym rizikem a nemate narok.

Existuje tzv.  Medical Information Bureau, ktere strada veskere informace o pacientech, vcetne platu, socialniho zarazeni, nemoci vsech clenu rodiny od babicky a dedecka, a na jakou nemoc zemreli,  ale take o veskerych klientech, kteri jsou v procesu uzavirani zivotni pojistky. Tento urad vede ve sve databazi veskere udaje o Vas, ktere potom vyhodnocuje pomoci actuaries, jake jste riziko a jestli by Vas vubec mela pojistovna pojistit nebo odmitnout. Pojistovny ovsem stradaji informace take primo od bezpecnostnich organu, kteri jiste za penize radi spolupracuji a dodavaji informace o Vas s kym se stykate, jestli nemate kriminalni skraloup ve Vasem rejstriku trestu, jak se na Vas divaji sousede, jaky mate ridicsky zaznam, kolikrat jste prestoupili rychlost na dalnici, kolikrat jste byli u soudu atd.,  vsechny tyto informace  pojistovna strada a pak vyhodnocuje riziko. Informace z databaze lekaru, pokud jasne neni uvedeno, ze si neprejete, aby informace o Vas nebyly predany, nic nebrani lekari k tomu tyto informace o svych pacientech za penize predavat. On je placen nakonec pojistovnou a nema moc na vybranou,  kdyz na nej dupnou, tady alespon tvrdi, ze mate moznost dat to lekari na vedomi, ze si neprejete, aby informace o Vas byly predany dalsi instituci.  Jestli se to dodrzuje skutecne nevim a nemohu posoudit, vim pouze to, ze tady neustale podepisujete, ze si neprejete predavat Vase osobni informace napr. v bance, presto Vas kontaktuji ostatni instituce neustale, dokonce maji o Vas veskere informace, ktere jste jeste nedavno myslel, ze jsou soukrome a  neprustrelne. Jak se k nim ovsem dopracovali?  Nekdo si z toho dela neustale velky kseft a tyto informace prodava. Mate nejakou obranu? Je to temer na dennim poradku, kdyz se dozvidate pouze z tisku, ze cela databaze v te ci one bance byla vytunelovana,  hned zacinaji upozornovat svoje klienty, ze se to vysetruje atd., ale co si na kom vezmete, kdyz Vam nekdo ukradne svoje socialni cislo a pak Vam udela sekeru v ruznych institucich na miliony.

Lidi, kteri prijdou o praci a zdravotni pojisteni nemaji, dostanou lekarskou peci pouze s tim, ze musi dodat o sobe veskere fiancni informace a predem podepisi revers, ze naklady uhradi osobne, v pripade, ze maji nemovitost, prodluzi nemovitost, jestli tam mezera jeste je, ale znam pripady, kdy lide museli obnovovat hypoteku, banka ovsem zjistila,  ze je tam pohledavka za dva dny z nemocnice v castce $27,000, pomoci vykazu z Credit Bureau kterou bylo treba vyplatit pred obnovenim hypoteky, rozhodla se hypoteku neobnovit a clovek prisel i o svuj dum.  

Proc si myslite, ze prave zdravotnictvi, a jak bude rizeno v budoucnosti je jednim z hlavnich temat soucasnych primarek. Kdyby bylo funkcni,  neni se o cem bavit.

14 Karas Karas | 30. dubna 2008 v 16:55 | Reagovat

Dano, prectete si komentar s priznacnym cislem 13 a bude vam to jasne. IZIP je prvni krucek ke stradani VSECH moznych i nemoznych udaju o pacientovi pekne pod jednou strechou. Kdo zabrani tomu, ze si to pak budou mezi sebou predavat pojistovny a kdyz budete rizikovy pacient (=kourite, mate i mirnou nadvahu, geneticke dispozice k nejake nemoci,  atd...) tak vas zadna pojistovna nepojisti? Nebo vas pojisti, ale za podstatne tvrdsich podminek. Ja rikam: Dekuji, nechci!

15 josefl.inhart josefl.inhart | 30. dubna 2008 v 18:29 | Reagovat

Bože, kde autor žije. Takovou snůšku socdem demagogie jsem nečetl od proslaveného povolebního výlevu jejich předsedy. Autor lže, nikdy asi nebyl u lékaře a pomlouvá zdravotní systém USA o kterém zcela evidentně neví zhola nic. Doporučuji více odvahy, uvádět přesné zdroje a podepisovat své výlevy celým a pravým jménem.

16 Veselý klaun Veselý klaun | 30. dubna 2008 v 22:11 | Reagovat

podrobnější verze dokumentu *Jak ovládnout 220 miliard Kč v českém zdravotnictví*

http://rapidshare.com/files/111408001/Jak_ovldnout_200_mld-08.doc.html

Linharte, jasně, jdi se pomodlit k svému Topolfuhrerovi :-)

17 Taras Taras | E-mail | 1. května 2008 v 11:30 | Reagovat

Paní Dano,

jakožto píáriska si vedete zdatně: ty pohádky o tom, jak se jako švihnutím proutku mění chování zdravotníků v systému Moje ambulance, vyprávíte zdatně a s nadšením, o tom, jak už nečekáte také, ale tyhle informace nejsou věrohodné, pokud není známo, kdo jste, aby ty údaje mohly být ověřeny. Pokud se ozvete na mailovou adresu, domluvíme se na způsobu, jakým ověřit váš příběh, a já se vám pak omluvím.

18 sestra sestra | 1. května 2008 v 15:03 | Reagovat

Jsem zdravotní sestra a tak mohu ledacos s mojí letitou praxí na chirurgii posoudit. Manžel byl svým chirurgem odeslán do Třince na celkem banální operaci kýly, vlastní operaci dělal onen ambulantní chirurg, který měl svůj operační den, pacienty si sváží z široka daleka. Až do operace měly věci celkem standardní průběh - než nastaly komplikace - do kýlní branky jaksi vcestoval červovitý přívěsek, který navíc jevil příznaky zánětu - prostě to nešlo jenom zašít, ale muselo se to nechat dva dny zadrenované a doba hospitalizace se jaksi zdvojnásobila, prostě stal se s toho nežádoucí "případ" byť zase nic tak dramatického. Operatér k dispozici nebyl - ordinoval doma, ostatní lékaři se moc k ničemu neměli. Perličkou byla sestra, která jej nutila pít ledový Nutramin z chladničky.

Sumář - nic moc a jen honba za výkony a penězi. Prostě otravný pacient, co "zbytečně" zabírá lůžko a stojí peníze a ze kterého z pojišťovny nic nekápne.

19 David David | 7. května 2008 v 8:53 | Reagovat

Dobrý den, posílám zajímavé informace z našeho zdravotnictví

Americké zdravotnictví v Česku

Ve světle nových skutečností lze jednoznačně usoudit, že finanční skupina Agel není tou finální stanicí, která ovládne české zdravotnictví . Funguje jen jako zprostředkovatel spolu s lidmi z Ministerstva zdravotnictví . Na obzoru se začíná objevovat americká nadnárodní organizace řízené péče Kaiser Permanente. Jedná se o největší organizaci řízené péče v U.S.A. a ta se chystá expandovat do ČR.

1) Kaiser Permanente (KP) odstartoval mezinárodní poradenství v oblasti zdravotnictví . V článku (viz. zdroj) nabízí své poradenské služby v oblasti strategie, plánování, ekonomiky ve zdravotnictví atd. v ostatních zemích světa. Netají se tím, že má dostatek financí ke své expanzi. Zdroj: http://prnewswire. co.uk/cgi/ news/release? id=57278

2) Kaiser Permanente International (odnož KP pro zahraničí) zveřejnil na svých webových stránkách zahraniční klienty, se kterými spolupracuje. Z ČR se jedná o 3 klienty: * Euromednet (nyní Nemocnice Třinec Podlesí a.s. vlastněná Agelem), * Hutnická zaměstnanecká pojišťovna (ovládaná Agelem), * Reforma zdravotnictví -forum.cz (Macháček, Julínek, Hroboň, Bryndová, Svejkovský, Hodyc) Zdroj: http://www.xnet. kp.org/kpinterna tional/clients. html

3) Ve dnech 6.-8.4.2008 proběhl v Praze 4. International Health Summit 2008. Uspořádalo ho občanské sdružení Reforma zdravotnictví -forum.cz ve spolupráci s americkým partnerem The Governance Institute (James A. Rice). Důležitým hostem byl také generální ředitel KP pan George C. Halvorson. Jeho přednáška byla zveřejněna v českém časopise Medical Tribune. Zdroj: http://ihsummit. eu/home.html

4) Posledním indicií je poradenská firma McKinsey&Co, která funguje po celém světě. Pro KP tato firma prováděla v roce 1995 strategické plánování a obdržela velmi tučné odměny (viz. zdroj). Není náhodou, že MUDr. Pavel Hroboň pracoval pro McKinsey&Co 4 roky (98-02) jako konzultant. A není náhodou, že u McKinsey&Co současná poradkyně ministra Julínka PhDr. Lucie Bryndová získala doktorát. Zdroj: http://kaiserpapers hawaii.org/ kaiserwatch. htm

Poslední jmenovaný zdroj je dlouhý článek o nekalých praktikách KP (miliardové zisky, omezování péče pro pacienty, propouštění vyškolených odborníků-lékařů výměnou za lékaře-začátečníky, obrovské výdaje na svou reklamu, miliónové pokuty za zanedbání péče atd). Stojí za to si ho celý pročíst, protože si člověk udělá představu, jak ve skutečnosti funguje KP. Existují i další webové stránky jako např. www.kaiserthrive. org, kde jsou zveřejňovány aktuální žaloby na KP i zkušenosti obyčejných lidí s KP (zanedbání péče, odmítnutí péče, neproplacení péče). Také jsou popsány způsoby jak KP zneužívá svůj statut neziskové organizace.

Kaiser Permanente logicky ztrácí americké klienty (pokles z 8.5mil na 6.9mil. za posledních 6 let) a proto hledá jiný zdravotnický trh. ČR se zdá jako ideální- levná pracovní síla, legislativa o řízené péči nachystaná na objednávku, v případě žalob ze strany pacienta - pomalé soudy a velmi velmi směšná odškodnění. Navíc stát každý rok nasype 500mil. Kč na vzdělávání lékařů v soukromých nemocnicích. Julínek usilovně prosazuje zvýšení týdenní pracovní doby u zdravotníků. Prostě se pracuje se na každém detailu tak, aby americká strana byla spokojená. Takže stačí, aby si Kaiser Permanente „plácnul“ s Hroboněm, Julínkem, Macháčkem a Chrenkem, předal jim miliardy dolarů za české zdravotnictví a obchod století bude uzavřen!!!

Pozn: Pokud k tomu pomyslnému „plácnutí“ dojde, bude se jednat o nevratné změny. ČR bude ještě ve větším průšvihu než Slovensko, protože miliardové arbitráže v dolarech už nikdy občané ČR nezaplatí!!!!

20 David David | 7. května 2008 v 8:59 | Reagovat

Odkazy v tom prispevku nefungovaly (pro ty, kteri nemaji ucet na Seznamu).

Zde jsem to vystavil s fungujicimi odkazy: http://socs.mkolar.org/zdravi/zd2.html

21 Vláďa Vláďa | E-mail | 11. května 2008 v 16:59 | Reagovat

Dobrý den všem. Jsem moc rád, že tento článek vyvolal tak bouřlivou diskusi a děkuju za příspěvky vám všem. Jedná se o problém, před kterým nelze zavírat oči. Rád bych připomněl všem, kterým není stav českého zdravotnictví lhostejný, že odbory chystají protesty proti reformě zdravotnictví na 21. května 2008 v 15. hod. před Úřadem vlády - viz:

www.cmkos.cz

22 Jirka Jirka | E-mail | 15. května 2008 v 10:57 | Reagovat

Bohužel jedna akce 21.5.2008 je málo. Je to "pouze " Praha. To co se děje je kolosální zákonem kryta loupež.

Nutno vyburcovat plošně celou republiku. Něco takového nelze provést za krátkou dobu. Je návrh 21.6.200- v krájských městech a bývalých okresních městech. Jsou potřební dobrovolníci k organizování takové akce. Zatím jen čteme spoustu rozhořčených slov, ale je nutno jednat. V Maďarsku pravicová opozice zrušila poplatky. U nás je pravicová poplatky zavedla navíc chystá další právně krytou loupež. Co naše opozice?

23 Georg B. Georg B. | 16. května 2008 v 16:32 | Reagovat

Jirka má pravdu, chce to vyvolat masovou demonstrativní akci po celé republice a to s co největší důrazností požadavků na vládu, parlament a jiné orgány a organizace, aby nedovolili vládě realizaci tohoto pro národ katastrofální-

ho projektu. Rozhodně mnohem důrazněji, než v projevech nesouhlasu s radarem v Brdech. Zkusme to organizovat. Hodně zdaru pro záchranu našeho zdraví!

24 Anirij Anirij | 23. května 2008 v 3:10 | Reagovat

Přeposlala jsem materiál podobný výše uvedenému článku ( za který autorovi děkuji)  kamarádce  dlouhodobě žijící v Kanadě. Je dobře seznámena se systémem zdravotnictví v USA, který považuje za katastrofální. Vážnější choroba v rodině,  přivede rodinu na buben. Rodiny se zadlužují u bank, ručí nemovitostí a při byť krátkodobé neschopnosti splácet, o ni přijdou. Ale i banální choroby jsou pro mnohé rodiny finanční katastrofou. To, že se americký model chystá u nás, ji k smrti vyděsilo, neboť uvažuje o návratu. Psala, že když před 2-3 lety hrozilo totéž v Kanadě, lidi šli houfně do ulic a vyvinuli takový nátlak, že tuto hrozbu zažehnali. Nebylo to prý ale vůbec  snadné !!!  

Považuje to za ještě větší tragédii, než je radar, přestože vidí, co udělala americká vojenská přítomnost s nezávislými zeměmi na americkém kontinentě.

Je zarážející, že se necháme, tentokrát dobrovolně, okupovat a necháme pár mocichtivých jedinců, aby nás totálně zaprodali. Asi je pravda, že každý národ má takovou vládu, jakou si zaslouží.

Já už jsem v silně pozdně středním věku, takže toho už asi moc nenaprotestuji. Ale co vy mladší ??? To chcete místo srpů a kladiva na vlajky vyšívat do pruhů hvězdy ???

25 zkusenost z Agelu zkusenost z Agelu | 27. května 2008 v 19:19 | Reagovat

Mam zkusenost z nekolika nemocnic v Agelu. Takze mimo kritickeho nedostatku personalu a kriticky nezkuseneho personalu (mladi = nizky plat, tak je to nejlevnejsi = zbytek je zisk spolecnosti, ze?), mimo ruseni nekterych oddeleni, mimo podavani te nejlevnejsi a nejhnusnejsi a nejmene zdravejsi stravy, mimo hnusneho nevabneho prostredi mate pravdu, ze pacienta radi vozi sem a tam (asi to uctuji pojistovne)..... moc Vam tu zkusenost, kdy sestricka nestiha, protoze je jich tam malo, a timpadem leccos poplete nebo tu situaci, kdy se na platech chirurgu setri tak, ze vas chirurg je clovek s platem 23.000 hrubeho !! a tim je zajisteno, ze zustanou jen naivkove nebo naprosti leply a zbytek se presouva do zahranici... moc Vam tu zkusenost na vlastni kuzi preji zazit. Howgh.

26 raina raina | E-mail | 3. září 2008 v 9:58 | Reagovat

ah to smrdi to bude neco jako se synlabem a skupovanim laboratorniho komplementu

27 gras gras | 3. září 2008 v 10:25 | Reagovat

Parádní sci-fi příběh. :-)))

28 Jirina Stankova Jirina Stankova | E-mail | 3. září 2008 v 11:07 | Reagovat

Je to hrozné na obrazovce,co teprve,až to bude v reálu...jediné,co při minulé vládě kapitálu nestihli vysát byly České dráhy,Zdravotnictví a Česká pošta.Zlikvidovali průmysl a výrobu za dost mrzký peníz,tak teď nás prodají všechny - viz radar,Dráhy už rozebírá Cargo nezjistitelnými několikanásobnými převody financí,no Zdravotnictví...o tom vím od svých přátel,ale takhle jsou některé zdánlivě nelogické kroky nadřízených najednou velmi průhledné.Takže díky za tenhle článek a odkaz na něj.

29 Petulinek Petulinek | 8. září 2008 v 13:35 | Reagovat

Teda to je stupidní a prolhanej bolševickej blábol, že by řádil před volbami zase Rathlík? :o)

30 Aňa Aňa | E-mail | 10. září 2008 v 12:24 | Reagovat

ad GRAS: mobilní telefony byly taky dlouho sci-fi.......

Nemocnice Třinec Podlesí má pověst špičkového pracoviště, pár vybraných špičkových lékařů tam má špičkové platy, to ano. Už se ale nikde nenapíše, že po špičkovém operačním výkonu vykopou pacoše po pár dnech domů, v případě potíží ať kontaktuje nejbližší nemocnici a ta pak doléčuje pacienta dalšími léky.

Ad standardy péče... ty zatím stanoveny nejsou a v nejbližší době ani nebudou.

O další pojišťovny se hlásí Penta, Kellner a podobní. Že by nová generace altruistů? Ze zákona musí každý odvádět zdravotní pojištění (čti daň), takže každý rok se v pojišťovnách nashromáždí cca 220 mld, kdo by je nechtěl?

31 Daemonius Daemonius | 16. září 2008 v 1:06 | Reagovat

Je zajímavý jak se tu fiktivní (nebo možná i reální, tim hůře) a nejspíše placení sabotéři snaží zdiskreditovat tenhle článek. Řek bych, že jeho autor musel Agelu pěkně nahnat strach.. bohužel jejich výhoda je v tom, že moc lidí se na tenhle článek nedostane, nebo penetrace internetu je v ČR velice mizerná.. a tam kde je, čtou lidi stejně leda Bleskově.cz.

PS: Ta snaha o diskreditaci článku je velice slabá a poměrně zábavná, jestli vám to někdo sežere, tak musí bejt úplně na hlavu, pravděpodobně jako vy :)

32 Ondrej Ondrej | 19. září 2008 v 15:42 | Reagovat

To je fakt strasny. Sicko jsem videl a muj kamarad, co se prestehoval do Illinois mi to potvrdil. Meli s manzelkou bouracku, kterou NEzavinil a pojistovna mu odmitla zaplatit plastiku pro jeho manzelku. Mela prelomeny nos. Po 6 mesicich jednani ji nakonec operaci schvalili, ten nos ji ovsem museli znovu zlomit. Maji nadstandardni peci hrazenou zamestnavatelem.

Je to hnus co se deje. Ziju v zahranici a chteli bychom se vratit domu, ale tohle me od toho dost odrazuje. Poslu tenhle odkaz na vsechny, ktere znam, snad se do podvedomi lidi dostane fakt, ze jedine na cem tem hajzlum zalezi, jsou prachy.

33 KilianNedory KilianNedory | 13. listopadu 2008 v 12:44 | Reagovat

Pěknej blábol, ale hlavně, že si je autor v diskuzi sám sebou tak jistej :-D

34 Mao Mao | 13. listopadu 2008 v 14:36 | Reagovat

pekna spiklenecka blbost, ale pro prosazeni znarodneni v rezii KSCSSD se hodi kazdej blabol, ze, kupredu leva, zpatky ni krok, atd... Je mi blbe z komousu, kryptokomousu a blbcu

35 Lohkamp Lohkamp | 22. května 2009 v 9:00 | Reagovat

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=637910

36 Lohkamp Lohkamp | 29. července 2009 v 14:29 | Reagovat

Mao, KilianNedory, jsem rád že máte ve věci jasno. Mao, jestli je ti blbe z blbcu, tak to mas tezky zivot, kdyz je ti blbe sam ze sebe.

http://aktualne.centrum.cz/domaci/zivot-v-cesku/clanek.phtml?id=643597

37 TamraRAMIREZ31 TamraRAMIREZ31 | E-mail | Web | 24. července 2011 v 17:53 | Reagovat

Houses are not cheap and not every person is able to buy it. Nevertheless, <a href="http://bestfinance-blog.com">loans</a> are created to support different people in such kind of situations.

38 dsggg dsggg | 18. září 2011 v 16:03 | Reagovat

yxdfcdsfesfffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffffff

39 business loans business loans | E-mail | Web | 1. prosince 2011 v 12:33 | Reagovat

I received 1 st loan when I was 25 and that aided my family very much. But, I require the financial loan once more time.

40 Jake Landall Jake Landall | E-mail | Web | 19. dubna 2012 v 11:40 | Reagovat

Vážím si dobu, která se zdá zřejmě byly použity na výrobu této promyšlené a zábavné vstup na těchto stránkách. Pokud tento příspěvek je reprezentativní, co jiného lze zjistit zde bude mnoho času strávil se zde v budoucnu.

Nový komentář

Přihlásit se
  Ještě nemáte vlastní web? Můžete si jej zdarma založit na Blog.cz.
 

Aktuální články

Reklama